DEFENSA DELS AFECTATS PER UN CIBERATAC MASSIU

Intervencio Lleida TV – Minut 33   El nostre company Marc Torres intervé a Lleida Televisió com a advocat dels afectats per un ciberatac al sistema cloud computing comercialitzat per l’empresa ESOFITEC. Un grup de 95 empreses, assessories i gestories, representades per l’advocat Marc Torres,  han interposat una querella contra les empreses Esofitec i Outenuve…

COVID-19. Desescalada Fase 1

 COVID-19.  MESURES DE DESESCALDA. FASE 1 Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes per la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.   MESURES GENERALS D’HIGIENE I PREVENCIÓ S’ha de fomentar, sempre…

COVID-19. Mesures sobre els arrendaments de local.

  REIAL DECRET LLEI 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries de suport a l’economia i el treball.   I.- INTRODUCCIÓ.-  El Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, recull tot un seguit de mesures en l’ambit fiscal, laboral i econòmic, i entre aquestes mesures es preveu la moratòria en el pagament de les…

COVID-19. MORATÒRIA HIPOTECARIA I SUSPENSIÓ DE CRÈDITS SENSE GARANTIA HIPOTECÀRIA

  REIAL DECRET LLEI 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.  MESURES DIRIGIDES A FAMÍLIES I COL·LECTIUS VULNERABLES    MESURES SOBRE CRÈDITS AMB GARANTIA HIPOTECÀRIA      1.- Definició de situació de vulnerabilitat econòmica als efectes de la moratòria hipotecària…

COVID-19. MESURES SOBRE ARRENDAMENTS DEL R.D.LLEI 11/2020

  REIAL DECRET LLEI 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.  MESURES DIRIGIDES A FAMÍLIES I COL·LECTIUS VULNERABLES   MESURES SOBRE ELS ARRENDAMENTS    1.- Definició de situació de vulnerabilitat econòmica als efectes d’obtenir moratòries o ajudes en relació amb…

PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE

EL PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE regulat al REIAL DECRET LLEI 10/2020, DE 29 DE MARÇ El Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, regula el permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de…

ELS CONTRACTES DE LLOGUER I EL COVID 19

ELS EFECTES DEL COVID-19 EN ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT DE LOCAL.    INTRODUCCIÓ.- L’article 10 del Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma, estableix la suspensió de l’obertura al pública de determinats locals i establiments minoristes (detallades en l’Annex del mateix Reial Decret), i les activitats d’hoteleria i restauració. Sens dubte, aquesta disposició –aprovada…

MESURES ECONÒMIQUES REIAL DECRET LLEI 8/2020, de 17 de març, COVID-19

PRINCIPALS MESURES ECONÒMIQUES DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID 19.-   1.- ÀMBIT LABORAL. TREBALLADORS PER COMPTE ALIÈ- 1.1.- Caràcter preferent del treball a distància: es prioritzarà l’establiment de sistemes d’organització que permetin mantenir l’activitat per mitjà…