COVID-19. MESURES SOBRE ARRENDAMENTS DEL R.D.LLEI 11/2020

  REIAL DECRET LLEI 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.  MESURES DIRIGIDES A FAMÍLIES I COL·LECTIUS VULNERABLES   MESURES SOBRE ELS ARRENDAMENTS    1.- Definició de situació de vulnerabilitat econòmica als efectes d’obtenir moratòries o ajudes en relació amb…