COVID-19. Mesures sobre els arrendaments de local.

  REIAL DECRET LLEI 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries de suport a l’economia i el treball.   I.- INTRODUCCIÓ.-  El Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, recull tot un seguit de mesures en l’ambit fiscal, laboral i econòmic, i entre aquestes mesures es preveu la moratòria en el pagament de les…

COVID-19. MORATÒRIA HIPOTECARIA I SUSPENSIÓ DE CRÈDITS SENSE GARANTIA HIPOTECÀRIA

  REIAL DECRET LLEI 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.  MESURES DIRIGIDES A FAMÍLIES I COL·LECTIUS VULNERABLES    MESURES SOBRE CRÈDITS AMB GARANTIA HIPOTECÀRIA      1.- Definició de situació de vulnerabilitat econòmica als efectes de la moratòria hipotecària…

COVID-19. MESURES SOBRE ARRENDAMENTS DEL R.D.LLEI 11/2020

  REIAL DECRET LLEI 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.  MESURES DIRIGIDES A FAMÍLIES I COL·LECTIUS VULNERABLES   MESURES SOBRE ELS ARRENDAMENTS    1.- Definició de situació de vulnerabilitat econòmica als efectes d’obtenir moratòries o ajudes en relació amb…