PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE

EL PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE regulat al REIAL DECRET LLEI 10/2020, DE 29 DE MARÇ El Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, regula el permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de…

ELS CONTRACTES DE LLOGUER I EL COVID 19

ELS EFECTES DEL COVID-19 EN ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT DE LOCAL.    INTRODUCCIÓ.- L’article 10 del Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma, estableix la suspensió de l’obertura al pública de determinats locals i establiments minoristes (detallades en l’Annex del mateix Reial Decret), i les activitats d’hoteleria i restauració. Sens dubte, aquesta disposició –aprovada…

MESURES ECONÒMIQUES REIAL DECRET LLEI 8/2020, de 17 de març, COVID-19

PRINCIPALS MESURES ECONÒMIQUES DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID 19.-   1.- ÀMBIT LABORAL. TREBALLADORS PER COMPTE ALIÈ- 1.1.- Caràcter preferent del treball a distància: es prioritzarà l’establiment de sistemes d’organització que permetin mantenir l’activitat per mitjà…