COVID-19. Desescalada Fase 1

 COVID-19.  MESURES DE DESESCALDA. FASE 1 Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes per la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.   MESURES GENERALS D’HIGIENE I PREVENCIÓ S’ha de fomentar, sempre…

ELS CONTRACTES DE LLOGUER I EL COVID 19

ELS EFECTES DEL COVID-19 EN ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT DE LOCAL.    INTRODUCCIÓ.- L’article 10 del Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma, estableix la suspensió de l’obertura al pública de determinats locals i establiments minoristes (detallades en l’Annex del mateix Reial Decret), i les activitats d’hoteleria i restauració. Sens dubte, aquesta disposició –aprovada…