PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE

EL PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE regulat al REIAL DECRET LLEI 10/2020, DE 29 DE MARÇ El Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, regula el permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de…