Carmina Gracia Molins

Advocada

Col·legiada  2252 del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida.
Graduada en Dret per la Universitat de Lleida.
Màster d’accés a l’Advocacia a la Universitat de Lleida.

Especialitats

Dret Civil
Dret Matrimonial