COVID-19. Desescalada Fase 1

 COVID-19.  MESURES DE DESESCALDA. FASE 1 Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes per la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.   MESURES GENERALS D’HIGIENE I PREVENCIÓ S’ha de fomentar, sempre…

Ampliar

COVID-19. MORATÒRIA HIPOTECARIA I SUSPENSIÓ DE CRÈDITS SENSE GARANTIA HIPOTECÀRIA

  REIAL DECRET LLEI 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.  MESURES DIRIGIDES A FAMÍLIES I COL·LECTIUS VULNERABLES    MESURES SOBRE CRÈDITS AMB GARANTIA HIPOTECÀRIA      1.- Definició de situació de vulnerabilitat econòmica als efectes de la moratòria hipotecària…

Ampliar

ELS CONTRACTES DE LLOGUER I EL COVID 19

ELS EFECTES DEL COVID-19 EN ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT DE LOCAL.    INTRODUCCIÓ.- L’article 10 del Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma, estableix la suspensió de l’obertura al pública de determinats locals i establiments minoristes (detallades en l’Annex del mateix Reial Decret), i les activitats d’hoteleria i restauració. Sens dubte, aquesta disposició –aprovada…

Ampliar

MESURES ECONÒMIQUES REIAL DECRET LLEI 8/2020, de 17 de març, COVID-19

PRINCIPALS MESURES ECONÒMIQUES DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID 19.-   1.- ÀMBIT LABORAL. TREBALLADORS PER COMPTE ALIÈ- 1.1.- Caràcter preferent del treball a distància: es prioritzarà l’establiment de sistemes d’organització que permetin mantenir l’activitat per mitjà…

Ampliar