COVID-19. MORATÒRIA HIPOTECARIA I SUSPENSIÓ DE CRÈDITS SENSE GARANTIA HIPOTECÀRIA

  REIAL DECRET LLEI 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.  MESURES DIRIGIDES A FAMÍLIES I COL·LECTIUS VULNERABLES    MESURES SOBRE CRÈDITS AMB GARANTIA HIPOTECÀRIA      1.- Definició de situació de vulnerabilitat econòmica als efectes de la moratòria hipotecària…