MARC TORRES I BACARDI

Advocat

Col·legiat 1.402 de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida (2003).
Llicenciat en Dret per la Universitat de Lleida.
Pràctica Jurídica a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida.
Postgrau Assessoria jurídica d’empresa per la Universitat Oberta de Catalunya.
Membre de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida des del 2016.

Especialitats

Dret Civil

Reclamacions de quantitat
Contractació
Responsabilitat per danys

Dret Mercantil i Concursal
Dret Bancari i de Consum

Dret de Família

Successions
Divorcis
Guarda i custòdia i incapacitats

Dret Financer i Tributari
Dret Penal Econòmic